Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi Anayasaya ve Örgütlenme Özgürlüğüne Aykırıdır!

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”, başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırıdır.

Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, engelli hakları, çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri,  spor kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte “hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır.

Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddelerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.

YASAYA İLİŞKİN BİLGİ NOTU İÇİN TIKLAYINIZ

 1. İnsan Hakları Derneği
 2. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 3. İnsan Hakları Gündemi Derneği
 4. Hak İnisiyatifi Derneği
 5. Yurttaşlık Derneği
 6. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
 7. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
 8. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği
 9. Sivil Alan Araştırmaları Derneği
 10. Civil Rights Defenders
 11. Hakikat Adalet Hafıza Merkezi
 12. Medya Araştırmaları Derneği
 13. Kaos GL Derneği
 14. Göçmen Dayanışma Derneği
 15. Mimoza Kadın Derneği
 16. Rosa Kadın Derneği
 17. Van Star Kadın Derneği
 18. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği-GALADER
 19. Barış Vakfı
 20. Özgür Renkler Derneği
 21. Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 22. Diyarbakır Tuay-Der
 23. Rengarenk Umutlar Derneği
 24. Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği
 25. Ardıç Dayanışma Derneği
 26. Günebakan Kadın Derneği
 27. Serhat Göç Araştırma Derneği
 28. Aydın Kadın Efeler Derneği
 29. MED TUHAD FED
 30. Alevi Düşünce Ocağı Derneği
 31. 17 Mayıs Derneği
 32. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi
 33. KESK/Eğitim Sen
 34. Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği
 35. Eğitim Sen Yalova Şubesi
 36. ÜniKuir – Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve LGBTİ+ Dayanışma Derneği
 37. Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim
 38. Van Hakkari Tabip Odası
 39. Eğitim Sen Van Şubesi
 40. Van ÇEV-DER
 41. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
 42. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
 43. Mardin Şahmaran Kadın Platformu
 44. Ege Kadın Buluşması Platformu
 45. Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği
 46. DİSK/Genel-İş
 47. AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği
 48. Eğitim Sen Mersin Şubesi
 49. Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
 50. Çukurova Göçder
 51. Yurttaş Girişimi
 52. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
 53. TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu
 54. Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
 55. Aydın LGBTİ+ Dayanışması
 56. Aydın Liseli LGBTİ+
 57. Diyarbakır Şehir Plancıları Odası
 58. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
 59. İsmail Beşikci Vakfı
 60. İzmir Kadın Dayanışma Derneği
 61. 29 Ekim Kadınları Derneği
 62. İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA)
 63. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
 64. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 65. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği
 66. İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 67. Özgürlük için Hukukçular Derneği
 68. Ege TUHAY-DER
 69. Van KESK Şubeler Platformu
 70. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı
 71. Mardin Ekoloji Derneği
 72. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
 73. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
 74. Gençlik Örgütleri Forumu
 75. Yüksek Ticaretliler Derneği Ankara Şubesi
 76. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı
 77. IPS İletişim Vakfı / bianet
 78. Van Diş Hekimleri Odası
 79. Konak Belediyesi Kent Konseyi
 80. İzmir Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
 81. Göç İzleme Derneği
 82. Diyarbakır Barosu
 83. Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi
 84. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 85. Kürt Araştırmaları Derneği
 86. Direnişin Renkleri
 87. İzmir Suruçlular Derneği
 88. İmece Dostluk Dayanışma Derneği
 89. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 90. Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği
 91. Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
 92. Edirne Otizm Derneği
 93. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Karşıyaka Şubesi
 94. İzmir Alevi Kültür Derneği
 95. Filmmor
 96. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği
 97. Turizm ve Folklor Eğitim Merkezi
 98. Diyarbakır Hak İnisiyatifi
 99. Doğal Denge Derneği
 100. İzmir Kent Konseyi
 101. Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
 102. Hatay Defne Kadın Emeği Derneği
 103. Alevi Kültür Dernekleri Bayraklı Şubesi
 104. Kampüs Cadıları
 105. Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği
 106. Kazdağları İstanbul Dayanışması
 107. Türk Tabipleri Birliği
 108. Yaya Derneği
 109. Engelliler ve Gençlik Derneği
 110. Doğa Dostları Derneği
 111. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği
 112. Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
 113. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
 114. Halkların Köprüsü Derneği
 115. Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği
 116. Elih (Batman) Dernekleri Federasyonu
 117. Doğu-Güneydoğu Dernekleri (DGD) Platformu
 118. Demokratik Alevi Dernekleri
 119. Koruyucu Aileler Yardımlaşma ve Yaygınlaştırma Derneği
 120. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi
 121. Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi
 122. Avrupa Yakası Bingöl Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 123. İstanbul Avcılar Bismil Derneği
 124. Aliağa Çağdaş Yaşam Gönüllüleri Derneği
 125. Mersin Dersimliler Derneği
 126. Ege Barış ve İletişim Derneği
 127. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi
 128. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
 129. Anadolu Kültür
 130. Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği
 131. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği
 132. BoMoVu
 133. Research Institute on Turkey
 134. DKDER Dostluk ve Kültür Derneği
 135. Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS)
 136. Engelliler Konfederasyonu
 137. İzmir Çiğli Kadın Emeğini Değerlendirme Dayanışma Ve Kültür Evi Derneği
 138. İzmir Ege Kardelen Engeliler Dernegi
 139. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
 140. Engelli Hakları ve Engelsiz Gelecek Derneği-Mersin
 141. Kayy-der
 142. Sivil Toplumda Kadın Derneği (STKD)
 143. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şubesi
 144. Pir Sultan Abdal Derneği
 145. Karakoçan Dernekleri Federasyonu
 146. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 147. The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ) / Gazetecilikte Kadın Koalisyonu
 148. İstanbul Sivas Dernekler Federasyonu
 149. Diyarbakır KESK Kadın Platformu
 150. DİSK Emekli-Sen
 151. Tüm Emekli Sen Gümüşhacıköy Temsilciliği
 152. The Arrested Lawyers Initiative
 153. Alevi Kültür Dernekleri Bornova Şubesi
 154. Vicdani Ret Derneği
 155. Şanlıurfa Omurilik Felçlileri Derneği
 156. Gökova Akyakayı Sevenler Derneği
 157. Alevi Kültür Derneği Burhaniye Şubesi
 158. Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği
 159. Şiddetsiz Toplum Derneği
 160. Yenimahalle Tüketici Hakları Derneği
 161. İzmir Engelsiz Sanat Derneği
 162. İfade Özgürlüğü Derneği
 163. Renk Otizm Derneği
 164. Van Gevaş Daldere Derneği
 165. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
 166. Bingöl Yayladere Haktanır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 167. Aydıncık Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 168. Nilüfer Kent Konseyi
 169. TMMOB Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi
 170. Engelsiz Bileşenler Federasyonu
 171. Tüm Emekliler Sendikası
 172. Türkiye Kent Konseyleri Platformu
 173. Odunpazarı Kent Konseyi
 174. Tüketici Hakları Derneği Çankaya Şubesi
 175. Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği
 176. Dikili Kadın Platformu
 177. Fethiye Kadın Dayanışma Derneği
 178. Çocuk ve Aile Rehberliği Derneği
 179. Mülkiyeliler Birliği
 180. Dijital Düşün Derneği
 181. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi
 182. ÇAÇAv. Gençlik Ağı
 183. On Ekim Dayanışması
 184. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği
 185. SPoD – Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
 186. Şanlıurfa Özel Bireyleri Destekleme Eğitim ve Dayanışma Derneği
 187. Şanlıurfa Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Derneği
 188. Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği
 189. Ali İsmail Korkmaz Vakfı
 190. İstanbul Şanlıurfa Suruç Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğı
 191. Engelsiz Erişim Derneği
 192. TÜMTİS Sendikası Bursa Şubesi
 193. S.S.Kadın Emek Doğa Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi
 194. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
 195. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 196. Denge ve Denetleme Ağı
 197. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği
 198. Hevî Lgbti+ Derneği
 199. Narlıdere Çorumlular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 200. Eğitimde Görme Engelliler Derneği
 201. Bulgaristan Göçmenleri Derneği
 202. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 203. Dicle Görme Engelliler Derneği
 204. Gazipaşa Eğitim Sen Temsilciliği
 205. Diyarbakır SSPE Çocuk Hastalığı ve Hasta Yakınları Yardımlaşma Derneği
 206. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi
 207. Özgürlükçü Bireyler Derneği
 208. Tüm Emekli Sen Narlıdere
 209. Beşiktaş Kent Konseyi
 210. Bilinçli ve Örgütlü Tüketici Derneği
 211. 29 Ekim Kadınları Platformu
 212. Datça Kadın Platformu
 213. Van Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği
 214. Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şubesi
 215. Sivas İli İslim Köylüleri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği
 216. S. S konut Yapı Koperatifi
 217. Genç LGBTİ+ Derneği
 218. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi
 219. Felsefeciler Derneği İstanbul Şubesi
 220. Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma derneği
 221. Buca Kent Konseyi
 222. Elazığ Karakoçan Pamuklu (Seymamudan) Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
 223. Eskişehir Hacıbektaş-ı veli Derneği
 224. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği
 225. Demokratik Alevi Dernekleri İzmir Şube
 226. Narlıdere Kent Konseyi
 227. Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Dernegi
 228. Genç Düşünce Enstitüsü
 229. Didim KİBELE Kadın Derneği
 230. Kadın Dayanışma Vakfı
 231. Ekoloji Birliği
 232. İstanbul Bekiranlılar Derneği
 233. TİHV Diyarbakır Temsilciliği
 234. Ordu Çevre Derneği
 235. Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
 236. Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı
 237. S.S. ADA Eğitim Kooperatifi
 238. Memleket Sevdalıları Derneği Eskişehir Şubesi
 239. BİZ Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
 240. Bir Kadın Bir Hayat Derneği
 241. Akhisar Kadın Eğitim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
 242. Çevre ve Arı Koruma Derneği – ÇARIK
 243. Pirsultan Abdal kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı
 244. Lider Kadın Derneği
 245. Kocaeli Kadın Platformu
 246. Muamma LGBTİ+ Derneği
 247. Veli Der Karşıyaka Şubesi
 248. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şube
 249. 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği
 250. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi
 251. Demokratik Alevi Derneği Mamak Şubesi
 252. Deliklitaş Mahallesi Geliştirme Güzelleştirme Derneği
 253. Bursa Diş Hekimleri Odası
 254. Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi
 255. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Aydın Şubesi
 256. LISTAG – LGBTI+ Aileleri ve Yakınları Derneği
 257. Göç Araştırmaları Derneği (GAR)
 258. Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu
 259. Eğitimciler Derneği (Eğit-Der) Narlidere Şubesi
 260. İnsan Hakları Derneği Adıyaman Şubesi
 261. Kadın Zamanı Derneği
 262. Medya ve Göç Derneği
 263. Yörükkırka Köyü Dayanışma ve Kültür Derneği
 264. Özgür Yazılım Derneği
 265. Tahtacı Kültürünü Yaşatma Derneği
 266. Aşağı Ilıca Köyü Derneği
 267. Eskişehir Anadolu Erenleri Derneği
 268. Ankara Varto Kültür ve Dayanışma Derneği
 269. Eskişehir Avdan Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
 270. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
 271. Eskişehir-Seyitgazi Üçsaraylılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 272. Boysan’ın Evi
 273. Kuşadası Kadın Platformu
 274. Kargın Köylüleri Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 275. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı
 276. Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği
 277. Denizli LGBTI+ Aileleri Grubu
 278. BİRARADA -Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği
 279. Demokratik Alevi Dernekleri Adana Şubesi
 280. Eskişehir Akin Köyü Derneği
 281. Aydın Çevre Ve Kültür Derneği
 282. Dersim Dernekleri Federasyonu
 283. Dersimliler Kağıthane Eyüp Göktürk Yardımlaşma ve Kültür Derneği
 284. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 285. Toy Gençlik Derneği
 286. Surıyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
 287. Akkuş Köyü Derneği – Elazığ
 288. Çerkesya Hareketi
 289. Alternatif Bilişim Derneği
 290. Dersim Ovaciklilar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği
 291. Eyüp-Alibeyköy Dersimliler Derneği
 292. Antalya Çerkes Derneği
 293. Yeni Yaşam Derneği
 294. Ankara Dersimliler Dernegi
 295. Elazığ Karakoçan Çayırgülü Köyü Derneği
 296. Salihli Çevre Derneği
 297. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği
 298. Atatürkçü Düşünce Derneği
 299. Akhisar Çevre Derneği
 300. ÇYDD Edirne Şubesi
 301. Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase
 302. Çakan Köyü Dayanışma Derneği
 303. Ayvalık Esnaf ve Turizmciler Güçbirliği Derneği
 304. Kirpi Spor Kulübü Derneği
 305. Ateizm Derneği
 306. Karşıyaka Hukukçular Derneği
 307. Ardanuçlular Derneği
 308. Anadolu Kadın Hareketi
 309. 17+ Alevi Kadınlar
 310. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
 311. Uçan Süpürge Vakfı
 312. İstanbul Kent Savunması
 313. Ya Kanal Ya Istanbul Koordinasyonu
 314. Demokrasi İçin Birlik
 315. Kuzey Ormanları Savunması
 316. Dünya Çocuk Hakları Derneği
 317. Türkistan Birliği Derneği
 318. Validebağ Gönüllüleri
 319. Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi
 320. Karadeniz Isyandadır Platformu
 321. Polen Ekoloji
 322. İzmit Yerel Gündem 21 Kooperatifi
 323. Umuda Koşanlar Derneği
 324. Kültürhane
 325. Aydın Kültür ve Çevre Platformu
 326. Demir Leblebi Kadın Derneği
 327. Koza Dağcılık, Kültür, Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 328. Ankara Tabip Odası
 329. Nazilli Kafkas Kültür Ve Dayanışma Derneği
 330. Sosyal İnovasyon ve Strateji Derneği
 331. Yenifoça Forum
 332. Kuşadası Çevre Platformu
 333. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
 334. Çiğdemim Derneği
 335. Ata Soyer Sağlık ve Politikaları Araştırma Derneği
 336. Tekman ve Köyleri Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 337. Veli-Der
 338. DGD PLATFORMU AMEDFED
 339. Tüketici Koruma Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi
 340. Ereğli Kariyer Gelişim Derneği
 341. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
 342. Hemşin Yaşam Derneği
 343. Emirdağ Yaylaları Doğa Platformu
 344. Mersin Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 345. Gemlik Dersimliler Sosyal Yardımlaşma Derneği
 346. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası
 347. Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği
 348. Kadıköy Kent Dayanışması
 349. Eğitim- İş Tekirdağ Şubesi
 350. Taraftar Hakları Derneği
 351. Karşıyaka Kent Konseyi- İzmir
 352. Eğitim-İş
 353. Yeşil Düşünce Derneği
 354. Artvin Sanat Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği
 355. Bilimsel Eğitim Kültür Sanat Vakfı
 356. TJA (Özgür Kadın Harketi)
 357. 78’liler Girişimi
 358. İşçi Dayanışma Derneği
 359. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Tekirdağ
 360. Yalova Kadın Platformu
 361. Engelli Hakları Federasyonu
 362. Bursa Engelliler Düşünce Kulübü Derneği
 363. Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği
 364. İstanbul Hepimizin Girişimi
 365. Kocaeli Dersimliler Derneği
 366. Karaburun Gündelik Yaşam Bilim ve Kültür Derneği
 367. Bingöl Doğa Kültür Tarih ve Tanıtım Derneği
 368. Zihinsel Engelliler Federasyonu
 369. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 370. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği
 371. Antalya Feminist Kolektif
 372. Kuşadası Kadın Platformu
 373. Kuşadası Nar Kadın Dayanışması
 374. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor kulübü Derneği
 375. Maltepe Forum
 376. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği
 377. Laz Kültür Derneği
 378. Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
 379. Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri
 380. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği
 381. Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği
 382. Sakarya Kent Çalışma Derneği
 383. Özgürlük Araştırmaları Derneği
 384. Ankara Dayanışma Derneği
 385. Eskiyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 386. Devrimci Kültür ve Dostluk Derneği
 387. Çorlu Katılımcı Demokrasi Platformu
 388. Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi
 389. Elazığ Karakoçan Sarıbaşak Yardımlaşma Dayanışma Derneği
 390. Kuşadası EŞİK
 391. Bursa İşçi Hakları Derneği
 392. Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği
 393. Genç Eşitlik Platformu
 394. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi
 395. Didim Yöresi Engelliler Derneği
 396. Didim Belediye Spor Kulübü
 397. Kamuda çalışan Engelliler derneği genel merkezi
 398. Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi
 399. Dünya Sakatlar Derneği
 400. Anadolu İş Kadınları Dernegi
 401. Kağıthane Göktürk Eyüp Dersimliler derneği
 402. Mültecilerle Dayanışma Derneği
 403. Şişli Demokrasi Meclisi
 404. Efeler Kent Konseyi
 405. Öğrenci Veli Derneği Karşıyaka Şubesi
 406. Milliyetçi Çalışanlar Derneği
 407. Umut Biz De Varız Engelliler Derneği
 408. Foça Kent Konseyi
 409. Dev Yapı-İş
 410. Bilecik Kent Konseyi
 411. Kadın Emeği Kolektifi
 412. Alevi Kültür Dernekleri Aydın Köşk Şubesi
 413. Karşıyaka Hukukçular Derneği
 414. Medya Araştırmaları ve Gelişim Derneği
 415. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
 416. Doğa İçin Sanat
 417. Travma ve Hayat Derneği
 418. Siirt Kent Konseyi
 419. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi
 420. Devrimci 78’liler Federasyonu
 421. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Diyarbakır İl Temsilciliği
 422. Empati Derneği
 423. Sinop Çevre Dostları Derneği
 424. Yazgünü Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 425. Maltepe Kent Konseyi
 426. Anadoluda Yaşam Tüketim Kooperatifi
 427. İstanbul Tabip Odası
 428. Ankara Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneğı
 429. Karakutu Derneği
 430. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi
 431. Koza-Der
 432. Van Barosu
 433. Denizli Otizm Derneği
 434. SES Aydın Şubesi
 435. DİSK Emekli-Sen Çanakkale Şubesi
 436. Ankara 78’liler Dayanışma ve Araştırma Derneği
 437. Gönen Kafkas Kültür Derneği
 438. 2017 Bodrum Yurttaş İnsiyatifi
 439. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
 440. Eskişehir Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
 441. EuroMed Rights
 442. Güzelbahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği
 443. Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
 444. Erzurumlular Dayanışma Federasyonu
 445. Didim Dersimliler Derneği
 446. Batman MEBYA-DER
 447. Bursa Kadın Platformu
 448. Diyarbakır MEBYA-DER
 449. Anyakayder İstanbul
 450. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
 451. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şişli Şubesi
 452. Nar Kadın Dayanışması
 453. Validebağ Gönüllüleri Derneği
 454. Önce Çocuklar Derneği
 455. Sivil Topluma Artı Derneği
 456. Narlıdere Ağrılılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği
 457. Mezitli Engelli Çocuk Anneleri ve Gönüllüler Derneği
 458. Dünya Sakatlar Derneği
 459. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi
 460. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşatma Derneği
 461. Dersim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği
 462. Doğaya Dönüş Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 463. Sarıkaya Gençlik Derneği
 464. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Edirne Şubesi
 465. İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği
 466. Altyazı Sinema Derneği
 467. Karşı Kapı Derneği
 468. Daktilo1984
 469. Bursa Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği
 470. Çelebi Köyü Derneği
 471. Sosyo Politik Saha Araştırmalar Merkezi
 472. KORUDUM-DER
 473. Geyiksuyu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma ve Çevreyi Koruma Derneği
 474. Avcılar Kültür Sanat Derneği
 475. Küçükuyu DİSK/Emekli-Sen
 476. Sevgi ve Sessizler Spor Kulübü
 477. Bağımsız Kadın Derneği
 478. Momentum Gençlik Ağı Derneği
 479. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
 480. Adana Dersimliler Derneği
 481. Her Yer Kazdağları
 482. Elazığ Karakoçan Alabal Beroj Köyü Derneği
 483. Ceyhan Basın Yayın ve Gazeteciler Derneği
 484. Yeni Yaşam Derneği – İstanbul
 485. Kazdağları Kardeşliği
 486. Sosyal Haklar Derneği
 487. Çekmeköy Yurttaş İnsiyatifi
 488. Beyoğlu Kent Savunması
 489. Bakırköy Kent Savunması
 490. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
 491. Tüketiciyi Koruma Derneği
 492. Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği
 493. Mersin Kent Konseyi
 494. Engelim Olmayın Derneği
 495. Dersimliler Kültür Ve Dayanişma Derneği
 496. AÇEY Derneği
 497. Sosyal Araştırmalar Vakfı
 498. Mersin Tabip Odası
 499. Samandağ Kalkındırma Derneği
 500. Sosyal Demokrasi Derneği
 501. Alevi Kültür Derneği
 502. Bursa Ekmek ve Gül Grubu
 503. Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği
 504. Keşan Zihinsel Engelliler Derneği
 505. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
 506. Elazığ Karakoçan Koçyigitler Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği
 507. Mor Dayanışma
 508. Hamzalı Köyü Dayanışma Derneği
 509. Antalya Ekoloji Meclisi
 510. Gerze Bilim Kültür Sanat ve Spor Derneği
 511. Kestel Bursa Hacı Bektaş Veli Cem Evi ve Derneği
 512. Bursa Alevi Federasyonu Derneği
 513. Adalet Sistemini İzleme Derneği
 514. İyilik İçimizde Derneği
 515. Kadın Koalisyonu Yasa Çalışma Grubu
 516. Tüketici Sorunları Derneği
 517. Hürriyet Hukuk Hoşgörü Hareketi Derneği
 518. ÖV-DER – Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Eskişehir Şubesi
 519. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
 520. Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Eğitimcileri Derneği
 521. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
 522. Esenyurt Dersimleler Derneği
 523. Kestel Hacı Bektaş Veli Derneği
 524. Mina Otizmle Yaşam Derneği
 525. Anadolu Otizm Federasyonu
 526. Engelli Kadın Derneği
 527. Çoçuk Her Yerde Derneği
 528. Alevi Kültür Dernekleri İnegöl Şubesi
 529. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı
 530. Çanakkale Tabip Odası
 531. Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği
 532. Yeşil Gelecek Derneği
 533. Bursa Down Kardeşliği Derneği
 534. Kadıköy Halkevi
 535. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 536. Isparta Engelliler Meclisi
 537. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi
 538. Ankara- Karakoçan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği
 539. Muğla Karya Kadın Derneği
 540. Türkiye Sakatlar Derneği
 541. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
 542. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
 543. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
 544. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
 545. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Şubesi
 546. Engelli Sporcu Yetiştirme Derneği
 547. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon Şubesi
 548. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
 549. Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu
 550. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
 551. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
 552. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
 553. Büyük Mübadele Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 554. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
 555. Ayrancım Derneği
 556. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şubesi
 557. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
 558. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
 559. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
 560. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
 561. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
 562. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
 563. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
 564. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
 565. Büyükçekmece Engelliler Derneği
 566. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
 567. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
 568. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
 569. Türkiye Körler Federasyonu
 570. Altınokta Körler Derneği
 571. Kuzey Ormanları Savunması
 572. Çocuk Çalışmaları Derneği/ ÇocukÇA
 573. Gaziantep Özgür Düşünce Derneği
 574. Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği
 575. Odunpazarı Kültür Dayanışma Derneği
 576. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi
 577. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
 578. Altınokta Kadın Meclisi
 579. Uzunyayla Kafkas Kültür Derneği
 580. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
 581. Eşitlik İçin Bodrum Kadın Platformu
 582. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi
 583. Tüketiciyi Koruma Derneği Bağcılar Şubesi
 584. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
 585. Batıkent Yeni Yaşam Derneği
 586. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şube
 587. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği
 588. erktolia
 589. Edirne Kent Konseyi
 590. Akyaka Kültür ve Sanat Derneği
 591. Mersin Lgbt 7 Renk Derneği
 592. ANKA Üreten Kadın Derneği
 593. Bağımsız Kadın İnsiyatifi
 594. Muğla Çevre Platformu – MUÇEP
 595. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
 596. Başka Bir Okul Mümkün Derneği
 597. Engelliyim Engel Tanımam Derneği
 598. Zonguldak Kültür Ve Eğitim Vakfı
 599. ACTED
 600. Zonguldak Çevre Koruma Derneği
 601. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 602. Kavak Köyü Kültür Yardımlaşma Derneği
 603. Sivil Haklar Derneği
 604. KESK Kadın Meclisi
 605. Sivas Şarkışla Örtülü Köyü Derneği
 606. Gelecek Avrupa Girişimi
 607. KESK İstanbul Kadın Meclisi
 608. Dicle Kültür Sanat Derneği
 609. EUROPUBlic – Kültürlerarası Sosyal Gelişim Eğitim ve Gençlik Derneği
 610. Genç Düşünce Enstitüsü İstanbul Temsilciliği
 611. İstanbul Kafkas Kültür Derneği
 612. Dersim Kültür ve Doğa Derneği
 613. Özel Gereksinimli Bireylere Danışmanlık Derneği
 614. Gönüllü Hizmetler Derneği
 615. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
 616. Koçgiri Kültür Derneği
 617. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şubesi
 618. Siirt Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma Derneği
 619. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
 620. Munzur Çevre Derneği
 621. Yaşam Hakları Derneği
 622. Didim Derneği
 623. Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi
 624. SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 625. Doğubayazıt Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği
 626. Sarıyer Kent Dayanışması
 627. Mülteci Medyası Derneği
 628. Özgür Kadın Dayanışması
 629. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi
 630. Reyhanlı Engelliler Derneği
 631. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 632. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
 633. e-gençlik Derneği
 634. Dijital Demokratik Dönüşüm Hareketi
 635. Kaffed Değişim Hareketi
 636. Eleştirel Erkeklik Datça İnisiyatifi
 637. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zonguldak Şubesi
 638. Ege Çevre ve Kültür Platformu -EGEÇEP
 639. Çerkes Derneği / Ankara
 640. Ekoloji Derneği
 641. Koşulsuz Adalet Hareketi
 642. Atakum Kuzey Kültür Evi Derneği
 643. Karakoçan Kavalcık Arperi Köyü Derneği
 644. Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği
 645. Karadeniz Ereğli Kadın Platformu
 646. Sokak Kültür Merkezi
 647. YouthART – Gençlik Sanat Araştırma ve Egitim Derneği
 648. İç Anadolu Çevre Platformu – İÇAÇEP
 649. Eskişehir Çevre Derneği
 650. Ergene İnisiyatifi Ekoloji Derneği
 651. Silivri Çevre Derneği
 652. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
 653. Dicle Kültür Sanat Derneği
 654. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu
 655. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adana Şubesi
 656. Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği
 657. Sarıyer Kilyos Alevi Toplumu Cemevi Derneği
 658. Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
 659. Köseeyüp Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 660. Sivas Şarkısla Güdül Köyü Sosyal Dayınışma Derneği
 661. Eskiyurt Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 662. Çağdaş Çorum Dernekleri Federasyonu
 663. Çorum İli Akpınar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği
 664. Zonguldak Kadın Platformu
 665. Davulalan Köyü Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı
 666. Büro Emekçileri Sendikası Zonguldak Şubesi
 667. Defne Engelliler Derneği
 668. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği
 669. Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi
 670. Kavak Köyü Kültür Derneği Mersin temsilciliği
 671. Ergene İnisiyatifi
 672. Ziyaret Köyü Munzur Gözeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 673. Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği Erbaa Şubesi
 674. Beyyurdu Köyü Derneği
 675. Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı (Erenler Cemevi)
 676. Alevi Dernekleri Federasyonu
 677. İkitelli Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği
 678. Mersin Sivaslılar Derneği
 679. Merdiven Toplumsal Girişim ve Gelişim Derneği
 680. Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı
 681. Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu
 682. Gültepe Kültür Derneği
 683. Yaşam Ağacı Derneği
 684. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi
 685. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı
 686. Köy Enstitülerini Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği (KAVEG)
 687. Taksim Gezi Parkı Güzelleştirme ve Koruma Derneği
 688. Artizan
 689. Kadınlarla Dayanışma Vakfı
 690. Uluslararası Şeffaflık Derneği
 691. Pilavtepe Demirtaş Köy Derneği
 692. Anıtpark Forum
 693. Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı
 694. Gürbüz Engelsiz Yaşam Derneği